การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2564

คลังความรู้

Pic KM ขอมลขาวสารลบขรก.ใหม Update Work manual Pic

 

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2563

คลังความรู้

 1Cover632Cover63

 

การจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด >> แผนการจัดการความรู้ สป.อว. ประจำปี พ.ศ. 2562

คลังความรู้

 1CoverSorSor2CoverHR3CoverKMKlang1

 4CoverKMKM   5CoverKMSorAorWor

ระบบการจัดการความรู้ >> km.most.go.th