ดาวน์โหลด :  เอกสารเผยแพร่ ครั้งที่ 7 เรื่อง “ พลังวันสตรีสากล ฝ่าวิกฤติโควิด-19 ”