ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

ดาวนโหลด

1.เลื่อนขึ้น ชพ
 
2.เลื่อนขึ้น ชก
 13
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (16 พ.ย. 63)  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (20 ก.ค. 63) 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (2 ก.ค. 63)  
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (16 ก.ค. 63)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (5 มิ.ย. 63)   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (18 พ.ค. 63)  
-  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (10 เม.ย. 63) 
-  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (3 เม.ย. 63)
-  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน (25 มี.ค. 63)
 
QR-Code dieser Seite