สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

คลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค(ปฏิบัติงานส่วนกลาง) สป.อว.
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรีจำนวน 1 อัตรา

คลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศูนย์ประสานงานกระทรวง (ศวภ.1)

คลิกดาวน์โหลดประกาศ

สํานักตรวจราชการ สป.วท. มีความประสงค์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการตรวจราชการ และการบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest