โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา 

คลิก >>> รายละเอียดเพิ่มเติม | ใบสมัคร 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 งาน ดังมีรายละเอียดการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ  คลิกอ่านรายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามเอกสารแนบ 

ผู้สนใจติดต่อยื่นข้อเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 3 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 พฤศจิกายน 2562 ภายในวันและเวลาราชการ  สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02 – 333 – 3964 – 65

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest