ศูนย์ประสานงานกระทรวงฯ สป.อว. รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

คลิกดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม