ประกาศ สป.วท. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ศวภ.3

 

ประกาศ สป.วท. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.๓) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ดาวน์โหลด ประกาศได้ที่นี่