รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และวิธีการเข้ารับการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบปร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และวิธีการเข้ารับการคัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (วุฒิปริญญาตรี) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564