ประกาศ กำหนดเกณฑ์การประเมินคัดเลือกข้าราชการ เพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหารระดับสูง อำนวยการสูง ใน วท. เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งเลขานุการกรม และตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะด้าน

คลิกดาวน์โหลด ประกาศและดูรายละเอียด