ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการ

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คลิกดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการประเมินผลงานระดับชำนาญการ