ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุฯ เข้ารับราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการของ สป.วท.

ดาวน์โหลด ประกาศและรายละเอียดได้ที่นี่