สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.)
สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.)
(โครงการพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม)
มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest