สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำจุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒

images

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดจุลสาร "ก.พ.ค. News" ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๒ สามารถดาวน์โหลดสื่อสิ่งพิมพ์ดังกล่าว
ได้ที่เว็บไซด์ http://mspc.ocsc.go.th 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest