สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2564 และ 2565

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำปี 2564 และ 2565 ซึ่งจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2564 ทาง Internet ที่ http://scholar2.ocsc.go.th รายละเอียดดังนี้

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest