ปวท. รับเป็น ครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor)
ให้กับข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 12

slide 2

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest