วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระจอมเกล้า ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี ๒๕๖๐ ของข้าราชการพลเรือนสามัญกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest