ด้วย สบค. ได้จัดทำกิจกรรมปันรัก ปันน้ำใจ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการอาสามาเยี่ยมของมูลนิธิกระจกเงา ด้วยการร่วมบริจาคเงิน
เพื่อสมทบทุนซื่้อข้าวสาร อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

สบค. จึงขอเชิญชวนท่านร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนซื้อข้าวสาร  อาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นโดยกำหนดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ - 27 พฤษภาคม 2563
ณ ส่วนบริหารงานบุคคล สป.อว. (ด้าน ววน.) ชั้น 3 อาคารพระจอมเกล้า สป.อว. (โยธี)

 Info PR บรจาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : กลุ่มงานพัฒนาบุคคล
ส่วนบริหารงานบุคคล สป.อว. (ด้าน ววน.)
 โทร 0 2333 3752
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สบค. ขอขอบพระคุณ ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

HR News ฉบับที่ 5 วันที่ 1 เมษายน 2563

royal speech civil service 2563 sm

 

HRnew2563no5

อบรมสัมมนาตามแผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมสู่สังคมสูงอายุ

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest