วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ ส่วนบริหารงานบุคคลมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สป.วท. อย่างมีประสิทธิภาพ

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest