แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้เป็นการล่วงหน้า (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ไว้เป็นการล่วงหน้า (แก้ไขเปลี่ยนแปลง)
ดาวนโหลด

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest