การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563

แบบรายงานการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ 1) : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบประวัติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ 2) : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ 3) : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

แบบกรอกประวัติของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 (แบบ 4) : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

QR-Code dieser Seite
FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS FeedPinterest