ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรงวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 วิสัยทัศน์ ส่วนบริหารงานบุคคล :  มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สป.วท. อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม

เกี่ยวกับ สป.วท./สร.วท.

Banner HR

 

การจดทำแบบบรยายลกษณะงาน

 

เครรองราช

 

GovnManual5

 

bn-news-evaluation2

 

 

ประเมนการปฏบตงาน

 

 

welfare

 

download-form

 

 

MOST SSL VPN

 

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรงวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด ไดื้ที่นี่

เว็บไซต์/ระบบที่เกี่ยวข้อง

bn-km-mof

 

law-most

 

wmbalance

 

webmail2013

 

emeeting-2013

 

carmost2013

 

saraban2013

 

dpis5-ops-2013

 

dpis5-osm-2013

ผู้ใช้งานในขณะนี้

We have 5 guests and no members online

No feed URL specified.